Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy – Co to jest? Co na niego wpływa i od czego zależy jego przyśpieszenie?

Bardzo często w wiadomościach można usłyszeć, że dany kraj w danym okresie osiągnął wzrost gospodarczy. Zapewne wiele osób zastanawia się co w praktyce znaczy i jak oni to liczą. Skąd wiadomo, że dany kraj osiągnął wzrost i co na niego wpływa. Ten tekst pozwoli zrozumieć zasadę wzrostu, a także wyjaśni nieścisłości związane miedzy wzrostem gospodarczym, a rozwojem gospodarczym.

Wzrost gospodarczy, jest to proces ekonomiczny i występuję wtedy, gdy z roku na rok cała gospodarka danego kraju produkuję więcej towarów. Jeśli, więc jedynym wyznacznikiem jest zmiana ilości towarów w danej gospodarce, to wzrost gospodarczy opisuję zmiany ilościowe. Jeśli jednak ktoś chciałby zagłębić się w z miany jakościowe to odsyłam do hasła rozwój gospodarczy.

Czynniki wzrostu gospodarczego

Jeśli mowa o zmianach ilościowych to przede wszystkim, czynniki muszą być mierzalne i ekonomiści ustalili cztery główne siły, które odpowiadają za to czy w danym państwie występuję wzrost gospodarczy czy też nie i są to:
-Praca (w ujęciu ilościowym – podaż pracy)
-Zasoby naturalne (ziemia, zasoby mineralne, paliwa)
-Kapitał (środki wykorzystywane w procesie produkcji)
-Technologia (nauka, technika, zarządzanie, przedsiębiorczość).

Wiedza praktyczna

W telewizji można również dostać informację o inflacji i wzroście gospodarczym, więc warto także zastanowić się jak te dwie rzeczy mają się do siebie.
Inflacja, jest to utrzymujący się przez dłuższy czas stały wzrost cen w gospodarce i pokazuję się go procentowo.

Inflacja a wzrost gospodarczy

Żeby wyjaśnić to zjawisko trzeba szybko omówić korzyści jakie daje nam wzrost i są to:
– wyższy standard życia,
– bezpieczeństwo publiczne,
– lepsza sytuacja publiczna itd.
Jak widać, ogólny dobrobyt ludzi. Jednak inflacja, może zaburzyć ten przyrost dobrobytu. Jeśli wzrost gospodarczy będzie przekładał się jak 1 do 1 na inflację to można powiedzieć, że dany kraj jest w okresie wzrostu gospodarczego, jednak inflacja zwalcza pozytywne jego skutki i standard życia pozostaje na stałym poziomie. Dobrym przykładem jest tutaj Brazylia, gdzie po II wojnie światowej miała ona 16krotny wzrost gospodarczy, jednak cały czas była tam bieda i nędza.

Podsumowując, wzrost gospodarczy jest to zmiana ilościowa, którą mierzy się pracą, kapitałem, technologią i zasobami naturalnymi. Stałemu wzrostowi gospodarczemu nie musi towarzyszyć stały wzrost standardu życia ludzi, ponieważ także trzeba wziąć pod uwagę innego czynniki, jak na przykład inflacja, która może minimalizować pozytywne skutki wzrostu gospodarczego.