Inwestowanie

Jak inwestować? Praktyczne porady o tym jak inwestować na giełdze?

Inwestujemy dzisiaj w różnych miejscach i zawsze z nadzieją, że coś zarobimy a nie stracimy. Inwestycje giełdowe są wciąż bardzo popularne chociaż wciąż również ryzykowne. Inwestowanie na gwp wymaga poznania pewnych zasad.

GWP DLA POCZĄTKUJĄCYCH

W przypadku gdy nie kierujemy się w życiu emocjami a zwykłą kalkulacją, możemy być bardzo dobrymi graczami. Dodatkowo musimy posiadać odpowiednią wiedzę. Gra na giełdzie nie zawsze jest przeznaczona dla rekinów giełdowych. Najważniejsza jest wiedza, dlatego zanim zainwestujemy powinniśmy poznać formy inwestowania na giełdzie oraz jej całą historię. Najpierw więc teoria a potem praktyka.
GPW dla początkujących będzie o wiele łaskawsza, jeżeli gracz będzie w pełni ją rozumiał.

JAKIE PRZEPROWADZAĆ ANALIZY

Początkujący gracz musi wiedzieć według jakich analiz obstawiać na giełdzie. Tego rodzaju analizy to:
– analiza techniczna – polega ona na analizie danych wykresów i prognozowaniu kursów akcji na podstawie historii cen,
– analiza fundamentalna – polega na prognozowaniu przyszłego kursu w oparciu o daną sytuację ekonomiczną.
Gdy początkujący gracz poświęcił odpowiednią ilość czasu na teorię, będzie mu na giełdzie grać o wiele łatwiej i prościej. Będzie wiedział jak przeprowadzać analizy i co ma największy wpływ na zmianę ceny danej akcji.

NALEŻY ŚLEDZIĆ WSZELKIE GIEŁDOWE AKTUALNOŚCI

Rozpoczynając grę na giełdzie dobrze jest każdego dnia śledzić, poprzez internet lub gazety, sytuację światową. Dobrze jest poznać kolejne spółki i interesować się ich rozwojem. Jest wiele serwisów giełdowych, na które początkujący gracz powinien zaglądać. Kilka takich serwisów to:
– Stooq.pl
– Forsal. pl
– Parkiet. com

ZAGRAĆ BEZ RYZYKA

Pierwsze próby grania na giełdzie nie powinny być zbyt ryzykowne. Dobrze jest spróbować swoich sił najpierw w wirtualnej grze na giełdzie. W internecie tego rodzaju serwisów jest kilka, mamy tutaj wirtualne pieniądze i wirtualnie wygrywamy na giełdzie lub przegrywamy. Gdy czujemy, że już możemy być odpowiedzialnymi graczami, powinniśmy założyć sobie rachunek inwestycyjny.

NIGDY NIE RZUCAJMY SIĘ NA AKCJE

Początkowi gracze powinni zdobywać doświadczenie pomału i nie rzucać się od razu na akcje. Chociaż gra na giełdzie nie jest grą powolną to trzeba podejmować swoje decyzje rozważnie i konsekwentnie. Na granie dobrze jest przeznaczyć określony limit pieniędzy i pomału zdobywać doświadczenie, które z czasem może zaowocować a my sami staniemy się rekinami giełdowymi. Jednak trzeba również pamiętać, że wiedza o giełdzie i wiedza o poszczególnych spółkach będzie nam wciąż potrzebna.


Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy – Co to jest? Co na niego wpływa i od czego zależy jego przyśpieszenie?

Bardzo często w wiadomościach można usłyszeć, że dany kraj w danym okresie osiągnął wzrost gospodarczy. Zapewne wiele osób zastanawia się co w praktyce znaczy i jak oni to liczą. Skąd wiadomo, że dany kraj osiągnął wzrost i co na niego wpływa. Ten tekst pozwoli zrozumieć zasadę wzrostu, a także wyjaśni nieścisłości związane miedzy wzrostem gospodarczym, a rozwojem gospodarczym.

Wzrost gospodarczy, jest to proces ekonomiczny i występuję wtedy, gdy z roku na rok cała gospodarka danego kraju produkuję więcej towarów. Jeśli, więc jedynym wyznacznikiem jest zmiana ilości towarów w danej gospodarce, to wzrost gospodarczy opisuję zmiany ilościowe. Jeśli jednak ktoś chciałby zagłębić się w z miany jakościowe to odsyłam do hasła rozwój gospodarczy.

Czynniki wzrostu gospodarczego

Jeśli mowa o zmianach ilościowych to przede wszystkim, czynniki muszą być mierzalne i ekonomiści ustalili cztery główne siły, które odpowiadają za to czy w danym państwie występuję wzrost gospodarczy czy też nie i są to:
-Praca (w ujęciu ilościowym – podaż pracy)
-Zasoby naturalne (ziemia, zasoby mineralne, paliwa)
-Kapitał (środki wykorzystywane w procesie produkcji)
-Technologia (nauka, technika, zarządzanie, przedsiębiorczość).

Wiedza praktyczna

W telewizji można również dostać informację o inflacji i wzroście gospodarczym, więc warto także zastanowić się jak te dwie rzeczy mają się do siebie.
Inflacja, jest to utrzymujący się przez dłuższy czas stały wzrost cen w gospodarce i pokazuję się go procentowo.

Inflacja a wzrost gospodarczy

Żeby wyjaśnić to zjawisko trzeba szybko omówić korzyści jakie daje nam wzrost i są to:
– wyższy standard życia,
– bezpieczeństwo publiczne,
– lepsza sytuacja publiczna itd.
Jak widać, ogólny dobrobyt ludzi. Jednak inflacja, może zaburzyć ten przyrost dobrobytu. Jeśli wzrost gospodarczy będzie przekładał się jak 1 do 1 na inflację to można powiedzieć, że dany kraj jest w okresie wzrostu gospodarczego, jednak inflacja zwalcza pozytywne jego skutki i standard życia pozostaje na stałym poziomie. Dobrym przykładem jest tutaj Brazylia, gdzie po II wojnie światowej miała ona 16krotny wzrost gospodarczy, jednak cały czas była tam bieda i nędza.

Podsumowując, wzrost gospodarczy jest to zmiana ilościowa, którą mierzy się pracą, kapitałem, technologią i zasobami naturalnymi. Stałemu wzrostowi gospodarczemu nie musi towarzyszyć stały wzrost standardu życia ludzi, ponieważ także trzeba wziąć pod uwagę innego czynniki, jak na przykład inflacja, która może minimalizować pozytywne skutki wzrostu gospodarczego.


Stopy procentowe

Stopy procentowe – Co to jest stopa procentowa? – Dowiedz się!

Zarówno analizując gospodarkę jak i własne finanse często spotykamy się z pojęciem stopy procentowej. Wiadomo, że zmiany stóp procentowych mają wpływ na nasze portfele oraz możliwości dokonywania zakupów, czy otrzymania kredytu. Co więcej jest to jedno z najważniejszych narzędzi jakim państwo może wpływać na gospodarkę i rynek. Czym zatem są stopy procentowe i jakie wyróżniamy ich rodzaje.

Definicja

Stopa procentowa jest to koszt kapitału, który trzeba zapłacić za pożyczone pieniądze. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.
Stopy procentowe to nić innego, jak cena, jaką musimy zapłacić za uzyskanie środków finansowych. W zależności od tego w jakiej sytuacji taką cenę będzie trzeba zapłacić można mówić min. o stopach rynkowych, banku centralnego czy oprocentowaniu kredytów i lokat.

Stopy procentowe a państwo

W większości państw pewna część stóp procentowych jest narzucana odgórnie, są to często graniczne wartości do których dąży rynek. Za ustalanie takich stóp najczęściej odpowiadają banki centralne. W Polsce ustala je i ogłasza. Stopy procentowe w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP), są to:
– stopa referencyjna – rentowność bonów pieniężnych (z reguły 7-dniowych) emitowanych przez NBP, skup i sprzedaż bonów ma regulować zachowanie płynności w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa bezpośrednio na poziom WIBOR (czyli stopy procentowej po której banki pożyczają pieniądze sobie nawzajem), a ta na oprocentowanie kredytów;
– stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom pożyczek pod zastaw papierów wartościowych;
– stopa depozytowa określa wynagrodzenie jakie wypłaca bank centralny pozostałym bankom za jednodniowe depozyty;
– stopa redyskonta weksli- służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do weksle do redyskonta od pozostałych banków.

Za pomocą tych stóp państwo wpływa na koszty kredytów bankowych, ale także na wysokość zysków z lokat.

Stopa realna i nominalna

Stopy procentowe można rozważać także w ujęciu realnym i nominalny, Nominalna stopa procentowa to taka, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie. Jest to oprocentowanie ustalone w umowie i nie uwzględnia inflacji. Natomiast realna stopa procentowa to stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym. Lub inaczej, jest to nominalna stopa procentowa skorygowana o inflację.

Jak zmiany stóp wpływają na nasze finanse

Zmiany stóp procentowych mają wpływ zarówno na poziom naszych oszczędności, jak i kredytów. Podwyżka stóp procentowych na rynku skutkuje wyższą ceną za kredyt, ale również wyższym zarobkiem z lokaty. Podobnie obniżka stóp procentowych powoduje niższy koszt kredytu, ale też mniejsze zyski z lokat.
Wpływ stóp procentowych jest jednak o wiele szerszy, im wyższe stopy procentowe, tym niższa konsumpcja. Bo z jednej strony więcej trzeba zapłacić za kredyt, a z drugiej o wiele bardziej opłaca się odkładać pieniądze na lokatę. Właśnie dzięki temu państwo może starać się wpływać na zachowania konsumentów i regulować gospodarkę.


Giełda

Giełda papierów wartościowych – Co to jest? Jak działa giełda? [Wyjaśniamy]

Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym dokonuje się transakcji. Do najbardziej znanych można zaliczyć giełdy w Paryżu, Nowym Jorku, Tokio czy w Warszawie. Słowo giełda oznacza po prostu dokonywanie transakcji handlowych w czasie jej trwania. Często giełdami nazywa się też jednodniowe np. niedzielne, rynki miejskie, gdzie jest wielu sprzedawców i wielu kupujących. Ale jak dokładnie działa giełda papierów wartościowych?

Od czego zacząć grę na giełdzie?

Uczestnikami transakcji na giełdzie są maklerzy lub inne osoby dopuszczone wedle regulaminu, najczęściej pracują na zlecenie swoich klientów lub są urzędnikami. Przykładowo makler upoważniony jest do dokonywania transakcji na zlecenie swoich klientów, co jest bezpieczne dla osób, które chcą zacząć, ale nie mają jeszcze dużej wiedzy, ponieważ makler podejmuje decyzję w co inwestować.

W trakcie sesji giełdowej określone papiery wartościowe są sprzedawane i kupowane po cenach ogłoszonych w notowaniach, które są codziennie oprócz weekendów. Jednak grać można tylko papierami wartościowymi, które zostały wcześniej dopuszczone do obrotu, a wszystkie transakcje muszą być zgodne z regulaminem.

Można więc powiedzieć, że zacząć grę na giełdzie należy od zapoznania się z regulaminem, który wyjaśnia co wolno, a czego nie wolno robić podczas inwestowania w papiery wartościowe i od znalezienie pośrednika, czyli maklera giełdowego. Jednak w wielu bankach można też założyć konta maklerskie, które działają tak samo jako konta w biurach maklerskich. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które bardziej ufają bankom lub też nie mają biura maklerskiego w swoim mieście.

Jak to działa w praktyce?

Podstawy inwestowania na giełdzie są bardzo proste. Po założeniu rachunku maklerskiego czy to w banku czy w biurze maklerskim dokonuje się zlecenia przed sesją giełdową. Może to być zlecenie zakupu lub jeśli posiadamy już jakieś aktywa na giełdzie – zlecenie sprzedaży. samo biuro maklerskie rozlicza się przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz bank rozliczeniowy z kontrahentami i klientami którzy zlecili transakcję. Każdy klient otrzymuje zawiadomienie, że transakcja została zawarta. A biuro maklerskie za każdą zrealizowaną transakcję pobiera prowizję, jak to pośrednik. Po złożeniu zlecenia każde zlecenie trafia na Giełdę, gdzie ustalany jest kurs na sesji, na której zawarte będą transakcje. Kurs jest ruchomy, ponieważ ustala go rynek, czyli wszyscy zainteresowani transakcjami inwestorzy. Jednakże zasadą jest taniej kupić, drożej sprzedać, by mieć z transakcji zysk.